ประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด โครงการร่วมบริหารหลักสูตรศิลปบัณทิต สาขาวิชามีเดียอาตส์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต