ประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ สังกัด กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียนเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ สังกัด กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ สังกัด กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี